X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
Stäng meny

Beräkningsverktyg

Lutning

Mätbredd (mm)

Höjd (mm)

Vinkel (grader)

Bredden 1000 mm är vald för enkelhetens skull, du kan naturligtvis använda vilket breddmått du vill. Höjdmåttet skall vara mätt vinkelrät mot breddmåttet

Nockhöjd

Mätbredd (mm)

Vinkel (grader)

Valfria fält Takfotshöjd (mm)
Överram (mm)

Höjd (mm)

Om du vill räkna ut hur mycket en taklutning stiger på en breddmeter så fyller du i 1000 i breddmått och vinkeln i vinkel.

Om du vill räkna ut nockhöjden på en takstol så skriver du in horisontalmåttet från nock till utsida lejd i breddmått. Ange takvinkeln i vinkel.

Om takfoten är "förhöjd" så bocka för takfotshöjd och fyll i motsvarande mått i rutan under.

Om underramen är sågad "till intet" så bocka för överram och fyll i överramsmåttet i rutan under.

Takfall

Mätbredd (mm)

Vinkel (grader)

Fall (mm)

Breddmåttet skall vara det horisontella måttet från takfot till nock.

Vinkel är uppmätt eller på ritning angiven vinkel.

Rektangel

Bredd (mm)

Höjd (mm)

Yta (m2)

På en kvadrat är H och B måttet samma.


Triangel

Bredd (mm)

Höjd (mm)

Yta (m2)

Höjden på triangeln mäts vinkelrät mot basen.

Cirkel

Radie (mm)

Yta (m2)

Radien mäts från mitten till omkretsen. Du kan också mäta hela bredden (diametern) och dela med två.