X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
Stäng meny

Utbildning exponerande tätskikt

 

Vi har tillsammans med Katepal tagit fram ett utbildningskoncept till dig som vill bredda din affär men också kunna erbjuda takläggning av exponerade tätskikt. Katepal är en av Nordens ledande producenter av asfaltbaserade takmaterial och relaterade asfaltprodukter. Vi på T-Emballage Bygg har tillsammans med Katepal utvecklat produkter i över 40 år.

 

Syfte och mål

Målet med denna introduktionskurs till takbranschen är att ge kunskap inom tekniska områden som är lagstadgade enligt gällande byggregler samt områden som omfattar Katepals tekniska lösningar samt AMA Hus 18.  Detta för att öka kvaliteten på era projekt samt minimera ert risktagande för genomförda entreprenader.

Vidare är målet att ge er kunskap inom områden som är direkt produktionsrelaterade och omfattas av lagkrav samt försäkringskrav. Detta för att minimera risken för skadestånd och sanktionsavgifter under produktionsprocessen.

Konceptets olika utbildningsnivåer


Nivå 1: Utbildad montör

Du har genomgått grundutbildningen.
Du ska ha genomgått utbildningen ”Heta arbeten”.
Du ska kunna styrka praktisk erfarenhet av hetluftsmontage.

Nivå 2: Certifierad montör

Du har genomgått utbildningen.
Du ska ha genomgått utbildningen ”Heta arbeten”.

Du har arbetat med metoden i 2 år med minst 20 utförda objekt om totalt 5000 kvm.

4 godkända besiktningar på utförda objekt av Katepal eller av dem utsedd besiktningsman.

Produkter som ingår i konceptet

Kommande utbildningstillfällen

 

Våren 2021

7-8 april i Borås (Inställd på grund av situationen med Corona).

5-6 maj i Strängnäs

 

Hösten 2021

6-7 oktober i Borås

3-4 november i Sundsvall

 

 

 

Är du intresserad av att gå utbildningen vid annat tillfälle?

Kontakta Nils Janbert nils.janbert@t-emballage.se

Nils Janbert

Kontaktperson för utbildningen, produkttekniker
Telefon: 0383-599 00
Skicka e-post

Utbildningsprogram

Teoretisk grundutbildning med praktiska moment

 

Kursen omfattar följande

 • Att arbeta med entreprenörsprodukter från Katepal
 • Detaljer och utföranden enligt Katepals montageinstruktion 
 • Kopplingar till senaste AMA Hus 18
 • Garantier och försäkringar 

 

Grundläggande förståelse för

 • Vindlaster på yttertak 
 • Dimensionering av takavvattning 
 • Säkra lyft 
 • Säkerhet och arbete på hög höjd
 • Heta arbeten
 • Vidare yrkesutbildning för tak- och tätskiktsmontörer

 

Montering

 • Praktiskt moment

 

 

 

 

 

Garanti och försäkring

GARANTI FÖR UTBILDAD MONTÖR NIVÅ 1

Katepal Oy garanterar 15 års vattentäthet för takmaterial som företaget tillverkar.Utbildad montör beviljas 10 års garanti för utfört arbete samt ansvarar för att tätskiktskonstruktionen uppfyller gällande normer och direktiv.

GARANTI FÖR CERTIFIERAD MONTÖR NIVÅ 2

Katepal Oy garanterar 15 års vattentäthet för takmaterial som företaget tillverkar. Certifierad montör beviljas 10 års garanti för utfört arbete samt ansvarar för att tätskiktskonstruktionen uppfyller gällande normer och direktiv. Ansvarsutfästelsen gäller också tio första åren för utfört arbete om takentreprenören går i konkurs och/eller likviderar företaget. Ovanstående garanti och försäkring kan endast nyttjas av certifierad montör till en extra kostnad.

FÖRSÄKRING FÖR TAKMATERIAL FÖR OVAN GARANTIER

Katepal Oy har hos försäkringsbolaget LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö försäkrat läckageskador som uppstår på grund av materialfel i levererade tätskikt.  Försäkringen avser person- och egendomsskador i objektet såsom däri befintlig inredning, maskinpark, utrustning, varor och annat lösöre samt skada till följd av verksamhetsavbrott som direkt förorsakas av eventuellt läckage.

Anmäl dig här

Här kommer lite informativ text för den som ska anmäla sig. Till exempel hur de gör om de vill anmäla fler än fyra eller vad de kan tänkas skriva under övrig information.

 

Klicka här ifall du vill lägga till fler deltagare