X
Min meny
Ändra dina uppgifter

Leveransadresser
Stäng meny

Garanterat i väggarna

Flertalet av T-Emballage produkter för insida vägg har varit P-märkta i många år. Men sedan ett par månader tillbaka är även vår kompletta systemlösning för insida vägg provad av RISE (som utfärdar P-märkningar) - med goda resultat.

Nils berättar

- RISE har tagit fram en metod för att lämplighetsprova systemlösningar för insida vägg som utsätter väggen för olika klimatförhållanden med bl a vindlaster, värme, kyla samt byggdamm. Vår lösning lever upp till dagens krav - med god marginal, berättar Nils Janbert som är tekniskt ansvarig på T-Emballage.

Metoden* är utvecklad för att efterlikna verklighetens varierande påfrestningar och resultatet verifierar och garanterar att T-Emballage system är funktionellt och uppvisar tillfredsställande lufttäthet.

- Vårt system har fått mycket goda resultat, både för dagens byggande, men också för definierad så kallad Passivhusstandard. Det händer mycket inom lagstiftningen för tillfället och med vårt system får du en lösning som även klarar en skärpt lagstiftning, berättar Nils.

Grunden för systemlösningen är givetvis en bra produkt. I det testade fallet är det T-Tät-produkten som utgör luft- och ångspärr - eller den så kallade klimatskärmen.

- T-Tät är en P-märkt produkt som kompletteras med tätningstejp T-Flex, T-Drev och stosar - bland annat. Det tillsammans med vår monteringsmetod gör systemet komplett och garanterar ett åldersbeständigt och kostnadseffektivt byggande, säger Nils.

Monteringskonceptet är utvecklat av T-Emballage och är en viktig del av systemlösningen.

-  Följer du vår metod har du utmärkta förutsättningar att få en lufttät och åldersbeständig lösning. Vi levererar kompletta instruktioner för hur du ska jobba med allt från själva klimatskärmen till genomföringar, drev och skarvar, berättar Nils.

Vi pratar gärna mera om det här och våra andra koncept.

Till TESHELL.

 

För mer information, kontakta:

Nils Janbert

Tekniskt Ansvarig

Telefon: 0383-599 00

Skicka e-post

Nils Janberg, Tekniskt ansvarig

Nils Janberg, Tekniskt ansvarig