Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa sidan om cookies

Jag förstår

Miljöpolicy för T-Emballage AB

T-Emballage ska på ett resurssnålt och effektivt sätt använda råvaror, energi och andra naturresurser. Vi ska även ta vårt ansvar för en hållbar utveckling som innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar så långt det är motiverbart, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart minska miljöpåverkan i vår verksamhet samt i vårt produktsortiment. Vårt miljöarbete skall bedrivas som en integrerad del i verksamheten. Alla medarbetares engagemang och kompetens behövs i arbetet för bättre miljö. Genom att ta tillvara våra kunskaper och erfarenheter skall vi utveckla och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi skall genom dialog och information göra alla medvetna om det personliga ansvaret. Vi ansvarar för att miljölagar, andra krav och rekommendationer efterlevs. I vår roll ingår även att vara rådgivare kring miljöfrågor rörande vårt produktsortiment. Vid val av leverantörer skall miljöaspekter beaktas.

Detta uppnår vi genom att:

  • Följa miljölagar, andra krav och rekommendationer.
  • Öka kunskapen och engagemanget hos våra anställda.
  • Hushålla med energi, råvaror och transporter.
  • Sträva efter så lite avfall och restprodukter som möjligt. Källsortera avfall och restprodukter. 
  • Använda återvinningsbara råvaror i våra produkter, när detta är möjligt.
  • Arbeta med ständiga förbättringar, där arbetet är metodiskt och långsiktigt.

Kvalitetspolicy för T-Emballage AB

Vårt viktigaste mål på kvalitet är att nöjda kunder återkommer. Detta uppnås genom att vi strävar efter att alltid hålla våra kundlöften. Kvalitetssäkringen inom T-Emballage skall förhindra att fel uppstår i den kedja av händelser som sker från förfrågan till färdiglevererad och godkänd produkt hos kund. Vårt verksamhetssystem skall ständigt förbättras och dokumenteras, så att det säkerställer att marknadskraven uppnås. T-Emballages kvalitetssyn omfattar alla inom företaget och alla medarbetare skall ha kunskap om kvalitetskraven i det egna arbetet. Varje funktionsansvarig är ansvarig för kvalitetsarbetet inom sitt ansvarsområde. Kvalitetsförbättring är en kontinuerlig process som ständigt pågår och är allas ansvar. VD skall vara ansvarig för att detta uppnås genom kontinuerlig utveckling, utbildning och utvärdering.

Detta kan sammanfattas i följande punkter:

  • Nöjda kunder återkommer.
  • Kvalitet skapas av all medarbetare.
  • Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process.

Adress

Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda

Telefon

0383-599 00

Fax

0383-146 64

E-post

info@t-emballage.se

Öppettider

Vardagar 07.30 - 16.30

Kundcenter

0383-599 00
order@t-emballage.se

ISO 14001 ISO 9001

Save

Save

Save

Save

Spara

Html.RenderPartial("userTutorial");