X
Min meny
Ändra dina uppgifter
Leveransadresser
Logga ut
2023-11-22

Stipendiat - Oscar Tedeby

Stipendiat - Oscar Tedeby
I år gick T-Emballages stipendium till Oscar Tedeby som har läst ekonomiskt program på Njudungsgymnasiet i Vetlanda.

 

Efter avslutad gymnasieutbildning flyttade Oscar till Halmstad där han nu genomför värnplikten. Under skoltiden och sin militära tjänst har han utvecklat starka ledarskapsförmågor och betonar vikten av kamratskap. Dessa kompetenser kommer att vara värdefulla i hans framtida akademiska strävan då han planerar att studera till civilekonom efter att ha avslutat sin värnplikt. 

På fritiden ägnar han sig åt att spela fotboll och handboll. 

Vi önskar Oscar all lycka i framtiden!

Motivering:
Oscar utmärker sig med sitt ledarskap och goda kamratskap.
Han visar goda resultat i de flesta av ämnena som han läser,
och har redan nu ett utstakat mål att läsa vidare inom ekonomi.
Han är även medveten om vikten av engelska för
sina framtida studier.
Med erfarenhet från idrotten visar Oscar sitt ledarskap och sin
samarbetsförmåga både på och utanför planen.
Han är
engagerad i elevkåren varav det senaste året som en av två
ekonomiansvariga, där han strävat efter att förbättra de ekonomiska rutinerna.

Vi ser Oscar som en mycket god företrädare för ekonomiprogrammet och Njudungsgymnasiet.